Technický dozor

Zajištění technického dozoru a BOZP

Z důvodu přísných kontrol kontrolních orgánů doporučujeme také využití naší další služby, kterou je zajištění technického dozoru a BOZP.
Naši inženýři mají letité zkušenosti s dozorováním zakázek realizovaných z veřejných zdrojů, a proto nenastává pozdější problém se sankcemi, nebo krácením dotace z důvodu nesprávného postupu realizace akce.

Naši pracovníci TDI Vám zajistí nejdůležitější kroky:

 • Kontrolu položkového rozpočtu
 • Účast na kontrolních dnech
 • Jednání s projektantem
 • Přebírání konstrukcí před jejich dalšími konstrukcemi
 • Provádění kontroly zápisů ve stavebním deníku
 • Kontrola a odsouhlasení soupisů provedených prací jako podklad pro fakturaci dodavatele
 • Kontrola dodržování technologických předpisů
 • Přebírání dílčích částí díla i díla jako celku
 • Kontrola a odsouhlasení závěrečného vyúčtování provedených prací
 • Kontrola vad a nedodělků z předávacího protokolu díla
 • Závěrečná archivace listů ze stavebního deníku a dokladů od dodavatele stavby
Top