Reference

Reference získaných dotací – vodovody, kanalizace, komunikace, chodníky, zateplení, MŠ, ZŠ, KD z fondů Středočeského kraje, ROP Střední Čechy, OPŽP, IROP, MZe, SFDI

Tatce – Firma Witero získala pro obec finanční prostředky na různé typy projektů v přibližné výši 70 mil. Kč. Jednalo se například o výstavbu kanalizace, komunikací, chodníků, dále o zateplení OÚ,  o výstavbu sběrného dvora a další. Také nám společnost vypracovala strategický plán. Firmu vřele doporučuji.


Obec Ždánice –  kanalizace, rekonstrukce ČOV – 33 mil. Kč,

Obec Dobřichov – vodovod, komunikace, chodníky, naučná stezka, revitalizace skládky – 21 mil. Kč

Obec Březová Oleško – nová MŠ – 18 mil. Kč

Obec Tatce –  Zateplení Obecního úřadu, komunikace, chodníky, kanalizace – 60 mil. Kč

Obec Doubravčice – Mateřská škola, výsadba zeleně, komunikace, chodníky, vodovod, kanalizace – 60 mil. Kč

Město Nový Knín – vodovod, kanalizace, komunikace, chodníky – 12 mil. Kč

Obec Nedomice – vodovod, MŠ – 6 mil. Kč

Obec Hlavenec – rekonstrukce chodníku cca 1 mil. Kč

Obec Oskořínek – rekonstrukce a výstavba chodníků cca 5 mil. Kč

Obec Velim – Mateřská škola – 20 mil. Kč, komunikace – 15 mil. Kč

Obec Hrdlořezy – komunikace – 6 mil. Kč

Obec Braškov – MŠ, komunikace, výsadba zeleně, cesta – zeleň – 20 mil. Kč

Obec Kojetice – komunikace – 12 mil. Kč

Obec Suchodol – zateplení obecního úřadu – 2 mil. Kč

Obec Smirady – kanalizace – 70 mil. Kč

Obec Chomutice – kanalizace – 70 mil. Kč

Obec Ptice – komunikace, zateplení – 20 mil. Kč

Obec Volárna – vodovod, čov, kanalizace, chodníky – 45 mil. Kč

Obec Býchory – vodovod 30 mil. Kč, kulturní dům 6 mil. , rekonstrukce ZŠ 4 mil, spolkový dům 6 mil. Kč

Obec Tatce – spolkový dům s bytem cca 6 mil. Kč

Obec Tatce – sběrný dvůr cca 3 mil. Kč

Obec Doubravčice – spolkový dům s byty cca 10 mil. Kč

Obec Krakovany – kanalizace, místní komunikace, rekonstrukce rybníku, hřiště, cca celkem 45 mil. Kč

Obec Jenštejn – kanalizace – cca 12 mil. Kč

Obec Ptice – Mateřská škola, místní komunikace, zateplení OU, chodníky cca 20 mil. Kč

Obec Klášterní Skalice – místní komunikace, rekonstrukce OU celkem cca 8 mil. Kč

Obec Mokrovraty – ČOV, rekonstrukce základní školy – cca 8 mil. Kč

Obec Miskovice – čov, kanalizace, dětské hřiště cca 32 mil . Kč

Obec Sokoleč – vodovod cca 5 mil. Kč

Nová Ves Praha – Východ – vodovod, komunikace, nástavba mateřské školy – cca 13 mil. Kč

Hradištko – Kersko – vodovod – cca 12 mil. Kč

Obec Grunta – kanalizace – cca 5 mil. Kč

Město Zásmuky – zateplení MŠ, místní komunikace, cca 15 mil. Kč

Obec Nebovidy – kanalizace cca 35 mil. Kč

Město Týnec nad Labem – oprava vodojemu 1 mil, rekonstrukce šaten ZŠ 2 mil

Obec Babice – výstavba hasičské zbrojnice + garáže pro zásah. vozidlo – 1 mil. Kč

Obec Libodřice – chodníky cca 1,5 mil. Kč

Obec Ohaře – chodníky cca 1 mil. Kč

Obec Mšec – zateplení OÚ – 1,3 mil. Kč

Jenštejn – „Společnost Witero nám zásadním způsobem pomohla s výstavbou MŠ za více než 20 mil. Kč. Dále také s vybudováním vodovodu, kanalizací i dalšími projekty. Společnost mohu vřele doporučit.
Nový Knín – „Společnost Witero nám stěžejním způsobem a vynikající spoluprací pomohla zrealizovat dlouhodobé plány zaměřené na výstavbu a modernizaci MŠ, autobusového nádraží, chodníků v obci a vodovodu. Projektoví manažeři pomohli městu získat i prostředky na hasičské záchranné vozidlo. Společnost rádi doporučujeme.
Mokrovraty – Dotační společnost Witero se podílela na rekonstrukci základní školy, výstavbě ČOV, získala finanční prostředky na vybudování nového, veřejného osvětlení. Vše proběhlo bez komplikací.
Top