Strukturální fondy

Se zaměřují na oblasti:

  • OP Doprava
  • Integrovaný regionální operační program
  • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • OP Životní prostředí
  • Program rozvoje venkova
  • OP Zaměstnanost
  • OP Technická pomoc
  • OP Praha – Pól růstu ČR
  • OP Rybářství
Top