Jaké jsou Státní fondy ČR

Fondy ČR jsou prostředky k naplňování cílů jednotlivých ministerstev. Splňují vnitrostátní plány pomocí otevřených programů. Některé jsou prostředníkem mezi EU fondy a ČR.

Státní fondy ČR podporují v oblasti:

  • Rozvoje bydlení
  • Dopravní infrastruktury
  • Kinematografie
  • Životního prostředí ČR
  • Zemědělského intervenčního fondu
  • Krajských fondy
Top