Co jsou Komunitární programy

Tyto programy jsou čerpány přímou cestu z EU a o získání dotace rozhoduje Evropská komise. Hlavním cílem je mezinárodní spolupráce zahrnutých subjektů. Jsou většinou podávány v angličtině a zaměřují se na velké investice. Každý komunitární program má v ČR své kontaktní pracoviště.

Podporují oblasti:

 • Dopravy
 • Výzkumu a inovací
 • Životního prostředí
 • Energetiky
 • Kultury
 • Zdraví
 • Vzdělávání
 • Informační společnosti
 • Svobody
 • Bezpečí
 • Sociální politiky
Top