Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti (Feasibility Study) je dokument, jehož cílem je souhrnně a ze všech realizačně významných hledisek popsat investiční záměr, zhodnotit jeho realizační alternativy a posoudit realizovatelnost daného investičního projektu, jakož i poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí.
Studie proveditelnosti je povinnou přílohou většiny dotačních výzev z fondů Evropské Unie.
Rozsah i struktura je vždy upravena dle potřeby využití resp. zadání či pokynů poskytovatele dotace.

Rozsah a délka studie je individuální, odvíjí se od složitosti a náročnosti daného projektu.

Délka Studie proveditelnosti se nejčastěji pohybuje mezi 70 – 150 stranami, ve kterých jsou detailně rozepsány oblasti týkající se například popisu projektu, analýz trhu, managementu projektu, finanční plán, analýzy a mnoho dalšího.

Pro více informací neváhejte kontaktovat náš tým. Všechny dotazy rádi zodpovíme.
Kontaktní informace naleznete v sekci Kontakt.

Top