Strategické plány

Strategický plán je dlouhodobý koncepční rozvojový dokument, který stanovuje jednotlivé cíle, priority a konkrétní opatření pro rozvoj daného území municipality.

Dokument vychází se současného demografického, urbanistického a ekonomického stavu území.

Při samotné tvorbě plánu vycházíme z jednotlivých potřeb a možností municipality.

Koncepční dokument obce přibližuje dané území z pohledu historického rozvoje, demografického vývoje, urbanistického řešení a občanské vybavenosti.

Díky SWOT analýze, veřejným zasedáním s občany, spolupráci se spolky a místními podnikateli jsou vybrány vhodné projektové záměry, které přispějí ke zvýšení životní úrovně rezidentů a nerezidentů obce a povedou k celkovému zvýšení atraktivity daného území.

Plán vychází z dotačních možností ČR a je nezbytným dokumentem pro úspěšné získávání dotačních prostředků.

Pokud máte zájem o konzultaci, či návrh strategického plánu, neváhejte se obrátit na náš tým. Kontaktní informace naleznete v sekci Kontakt.

Top