Plán rozvoje sportu

Základními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora sportovních reprezentantů České republiky. Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ukládá obcím povinnost ve své samostatné působnosti vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit rozvoj sportu pro všechny, přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, zajistit výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování výchovně sportovních zařízení a poskytnout je pro sportovní činnost občanů. Dále obce ve své působnosti kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení a zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

Top