Další činnosti

Odborné zaměření WITERO s.r.o. je obsáhlé. Tým expertů přináší znalosti, iniciativu a kreativitu k řešení problémů napříč odvětvími. Dokáže objektivně posoudit a vypracovat plány a zajistit jejich soulad s dotačními programy, či jinými formami veřejné podpory.

Top