Státní fond dopravní infrastruktury informuje o výzvách na rok 2017

Cyklostezky

Výše dotace:

  • Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.

Přidané podmínky:

  • Podle nových pravidel lze poskytnout příspěvek na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.
  • Příjemcem finančního příspěvku může být také kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh.

Termín podání žádostí je od 20. 1. 2017.

Bezpečnost

Výše dotace:

  • Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.

Změny Pravidel oproti roku 2016:

  • Nově lze poskytnout příspěvek na bezbariérové úpravy nástupišť veřejné hromadné dopravy, světelné signalizační zařízení křižovatky, na měřiče rychlosti vozidel (vyjma speed systémů).
  • Výstavba a rekonstrukce přechodů na silnicích I., II. a III. třídy nemusí tvořit celistvou a propojenou pěší trasu

Termín podání žádostí je od 6. ledna 2017.