SFŽP vyhlásil výzvu Likvidace nepotřebných vrtů

Cílem je likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů, které představují riziko ohrožení životního prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo ohrožení zdraví či života obyvatel.

Podmínkou podpory:

  • Aby jejich původním účelem byl průzkum, jímání či monitorování podzemní vody
  • Nejsou již z hlediska svého původního účelu potřebné
  • Nejsou již ani jinak využitelné
  • Představují riziko ohrožení životního prostředí.

Výše dotace činí: až 90 % z celkových způsobilých výdajů.
Žádosti je možné podat v období od 1. 11. 2016 do 28. 04. 2017. Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2019.