350x350

Od 1. 9. 2016 probíhá příjem žádostí SFŽP – Dotace na techniku při zajištění sběru a svozu bioodpadů

Konkrétní podporovaná technika bude:

  • Kontejnery pro svoz BRKO
  • Nosič kontejnerů
  • Svozová auta, aj.
  • Štěpkovač, lis
  • Domácí kompostéry

Výše dotace je:

  • Až 85 % z uznatelných nákladů.
  • Pokud se jedná o projekt pouze na sběr je dotace 85 %.
  • Pokud se jedná o kombinovaný projekt – sběr + svoz odpadů je výše dotace 25 % + možnost půjčky s 1 % úrokem.

Minimální výše investice je 500.000,- Žadatel musí mít smluvně zajištěného dodavatele odpadů (=obce) a zároveň smluvně zajištěno, kam bude vyprodukovaný odpad vozit (=již fungující kompostárna).